DOMOVO NÁSPROJEKTYCHYSTÁMEFOTKYVIDEAFÓRUMROK V MŠNA MAPE
Aktuality:


Trieda Malých mravčekov sa pripravuje na štvrtok - prečo? No predsa príde k nim MIKULÁŠ wink
 Zároveň Vás milí rodičia srdečne pozývame na našu triednu vianočnú besiedku. Kedy? 19.12.2018 - tešíme sa na Vás heart

© 2016 itbam.sk

‚‚Máme srdce na dlani‘‘
Ľubka Bamburová
Yasminka Muchová

Naša materská škola

 

je alokovaným pracoviskom ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne a sídli v budove
rodinného typu. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom predškolského veku v dvoch triedach
v súlade so Školským vzdelávacím programom: Kľúč k šťastnému detstvu.

 

Orientáciou a cieľom našej MŠ je výchova dobrým slovom a príkladom, ťažiskom je aktivita a šťastie
detí, radosť z pobytu, vytváranie priateľských vzťahov dôvery, partnerstva a spolupráce s rodinou.
Zastrešujeme sociálnu potrebu detí na spoločenský kontakt s rovesníkmi, rozvíjame všetky stránky
školskej pripravenosti, rozširujeme poznatkový systém detí, dbáme o zdravý a správny
psychosomatický vývin detí, ako aj o rozvoj samostatnosti a zodpovednosti.

 

Snahou a našim želaním je vytvoriť denne deťom pútavé, radostné, tvorivé, podnetné a estetické
prostredie, aby boli šťastné a mali možnosť naplniť svoje túžby a najmä, aby nikdy nezabudli, aké
krásne bolo byť dieťaťom.

 

Vízia MŠ: „ Šťastné a múdre deti nech sú šťastím rodičov a darom našej školy.“

 

Blahoželáme:
December
V tento krásny predvianočný čas budú oslavovať svoje narodeniny naši mravčekovia: Janka, Emka, Martinko a Janko. Meninová oslava sa bude zase chystať pre našu Lucku. Prajeme vám krásne Vianoce  a nádherný Nový rok.