DOMOVO NÁSPROJEKTYCHYSTÁMEFOTKYVIDEAFÓRUMROK V MŠNA MAPE
Aktuality:
heart Trieda "Múdrych sovičiek" oznamuje že vianočné fotenie budeme mať v škôlke už 8.11.


© 2016 itbam.sk

‚‚Máme srdce na dlani‘‘
Ľubka Bamburová
Evka Dekrétová

Naša materská škola

 

je alokovaným pracoviskom ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne a sídli v budove
rodinného typu. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom predškolského veku v dvoch triedach
v súlade so Školským vzdelávacím programom: Kľúč k šťastnému detstvu.

 

Orientáciou a cieľom našej MŠ je výchova dobrým slovom a príkladom, ťažiskom je aktivita a šťastie
detí, radosť z pobytu, vytváranie priateľských vzťahov dôvery, partnerstva a spolupráce s rodinou.
Zastrešujeme sociálnu potrebu detí na spoločenský kontakt s rovesníkmi, rozvíjame všetky stránky
školskej pripravenosti, rozširujeme poznatkový systém detí, dbáme o zdravý a správny
psychosomatický vývin detí, ako aj o rozvoj samostatnosti a zodpovednosti.

 

Snahou a našim želaním je vytvoriť denne deťom pútavé, radostné, tvorivé, podnetné a estetické
prostredie, aby boli šťastné a mali možnosť naplniť svoje túžby a najmä, aby nikdy nezabudli, aké
krásne bolo byť dieťaťom.

 

Vízia MŠ: „ Šťastné a múdre deti nech sú šťastím rodičov a darom našej školy.“

 

Blahoželáme:
November
Gratulujeme k 5. narodeninám Eliške a Lukáškovi. Meniny oslavujú naši Martinkovia a Katka.


December
Obľúbený mesiac všetkých detí aj starších nastal, okrem Mikuláša a Vianoc oslavujú svoje 5. narodeninky Martinko K., Emka, Janka a Janko. Simonkovi blahoželáme ku 6. rôčkom. Meninový oslávenci sú Lucka, Adamkovia a pani učiteľka Evka.